Ronald Robertson

NGUYỄN VĂN VỊNH

Tour Guide - MC - DJ Mobile

Những team trạm mật thư cho hơn 1000 học sinh THPT tại Đà Lạt


Chương trình Team Building Mật Thư của chúng tôi cũng thế, nó được thiết kế riêng đặc biệt cho các công ty du lịch và tổ chức sự kiện (event) để sử dụng cho đối tác và khách hàng của mình.


 

Nhận xét